Referens – Unga talanger: Kristian Brunnström

Kristian kom 2008 direkt från högskoleexamen in i verksamheten på Forsen Projekt AB där jag var linjechef.

Under de åren vi arbetat ihop har Kristian visat framfötterna och verkligen visat att han vill växa som person. Idag har han flera tunga ansvarsområden utöver sin roll som självständig projektledare. Han är också gruppchef, lokalkontorsansvarig, ansvarig för marknadsgruppen och ansvarig för sociala media för företaget som har ca 130 anställa.

“Det är otroligt inspirerande, men framförallt givande för karriären, självförtroendet och den egna utvecklingen, att jobba tillsammans med en så drivande, coachande och inspirerande person som Lena. Hon har verkligen hjälpt mig att styra mot och uppnå individuella mål. Lena tror på såväl unga som gamla människor och deras förmåga att kunna nå högt uppsatta mål, utan att påverka individen för mycket. En sann ”ledare”! Lena har varit den viktigaste förutsättningen för att jag som ”ung talang” har nått den befattning och roll jag har på Forsen projekt idag.”