Referens – Roslagens Plåtkonsult AB

Företaget Roslagens Plåtkonsult är Sveriges största inom sitt fackområde och kunderna är många och ständigt återkommande. Att de dessutom ligger i utvecklingsfronten och arbetar strukturerat med att utbilda andra i teknik och regelverk inom området ger dem ytterligare tyngd på marknaden.

En fantastisk kombination med den gedigna kunskap som finns i organisationen är den framåtanda som drivs av företagets grundare, ägare och vd Stefan Lardner. Han är ett enerigiknippe, en entreprenör och affärsman ut i fingerspetsarna. Det känner man direkt när man träffar Stefan och det går inte att ta miste. Kunderna, medarbetarna och hans samarbetspartners uppskattar dessa egenskaper!

Att vägleda och stötta Stefan i att strukturera idéerna och visionerna till strategier för att underlätta genomförandet är del av Lemeos uppdrag. Att på ett tydligt sätt driva frågorna inom Roslagens Plåtkonsult AB, respektive utanför, ger en tydlig bild av hur affärerna skall växa på sikt och också en ökad känsla av att ha kontroll på processerna. Att vara bollplank/mentor/coach till Stefan ger verkligen en stärkt känsla av att ingenting är omöjligt. Idéer och visioner skapar oerhörd drivkraft för både Stefan själv och hans personal och det är omöjligt att inte bli smittad av detta engagemang.

Lemeo har också i uppgift att successivt skapa grunden till strukturer och stödprocesser för organisationen som bejakar snarare än förtar initiativrikedomen och frihetsgraden för medarbetarna. Detta ger stor utväxling för såväl Stefan som hans personal som får möjlighet att växa och utvecklas inom områden där de personligen har sina styrkor, sitt engagemang och sin drivkraft.