Hur hänger det ihop?

Alla våra tjänster handlar om att kombinera passion och lönsamhet. Har du din vision och passion klar för dig arbetar vi med att skapa en business som möjliggör att leva på din dröm. Om du istället har ett jobb eller driver ett företag där gnistan saknas handlar det om att styra om affären eller arbetet till att handla om den passion du har.

Våra tjänster hänger tydligt ihop och bygger på varandra med samma fundament. Vilken station det är lämpligast för dig att kliva på beror bara på var du befinner dig! Vissa kunder gör bara en del och andra gör alla delar. Beroende på vem du är och vad du står inför kan de olika processerna vara tydligt separerade eller mer eller mindre ske samtidigt.

Rörigt? Nej, snarare skräddarsytt för varje kund.

Nedan beskriver vi kort de olika delarna var för sig

Advisory Board – förvalta och förfina

Här skapas långvarig lönsamhet och hållbara verksamheter genom ett strukturerat återkommande arbete som bygger på individernas drivkrafter och omvärldens ständiga förändring. Vi hjälper er att ständigt kalibrera verksamheten för maximal effekt samtidigt som vi alltid har passionen i fokus. Ni är experter på er verksamhet och vi är experter på att katalysera er affär!

Frekvensen för våra Advisory Board-möten bestäms utifrån vilka utmaningar ni står inför vid varje given tidpunkt. En vanlig frekvens är en gång per månad men i ibland räcker det med betydligt färre träffar, kanske varje kvartal och ibland är mer lönsamt att lägga träffarna mycket oftare, kanske upp till en gång i veckan.

Vision Boat – identifiera och kickstarta

En intensiv process där du utforskar dina drömmar och sätter ord på dem. Du sätter upp mål och skapar en vision för ditt liv. Resultatet för dig är att du vet var ditt mål och din passion är baserat på vem du är. Det skapar nya förutsättningar för vad som är möjligt att prestera. För först när man formulerat målet och vet man var man är på väg är det möjligt att utvärdera om den valda vägen leder åt rätt håll!

Den här delen är möjlig att genomföra som individ, par eller som team. Om du redan har en egen business så kan detta också handla om den, men det är alltid individens passion som är grunden.