Brandline AB

En stark kombination av fackkunskap, intresse för kundens affär och den gedigna erfarenheten av det värde som skapas då kunderna kommunicerar sitt “allra bästa jag” är Brandlines framgångsrecept. Brandline har ett  mycket imponerande och väl strukturerat arbetssätt att utveckla sin kunds hela varumärkesplattform och gör detta på ett unikt och skräddarsytt sätt för varje enskild uppdragsgivare.

Jörgen Däckfors, grundare, ägare och vd för Brandline AB har genom sin bakgrund i tekniksektorn en ovärderlig kunskap i de frågor som särskiljer dessa typer av företag från andra branscher. Jörgens värdegrund genomsyrar företaget och känns av ända ut till kunderna som verkligen lovordar det långsiktiga samarbete som de har med Brandline. Jag har dessutom sällan varit på en arbetsplats där man har så roligt tillsammans som man har på Brandline!

“Vi anlitade Lena för en reality check mot våra egna kunder. Lena har på ett utmärkt sätt genomfört kundintervjuer, levererat slutsatser och förslag till förbättringar till vår egen process.”

Lemeo har i sitt uppdrag som bollplank/mentor/coach till Jörgen genomfört en motsvarande process som Brandline själva gör på sina kunder i samband med varumärkesplattformsarbete. Här har syftet varit att blicka framåt och vara katalysator i en önskad verksamhetsutveckling för att vara rustade för framtidens efterfrågan, förväntningar och förutsättningar. Arbetet med genomförandet av denna förflyttning pågår som en process i vardagen och den genomförda analysen ligger till grund för strategin. En implementeringsfas pågår och hela företaget är involverade och engagerade och ser mycket förväntansfullt på framtiden!

När man som företag hittar goda likasinnade som verkligen vill leverera värde till sina kunder väcks alltid frågan hur man tillsammans kan skapa något större? I detta fall har detta lett till både det ena och det andra!  Ett samarbete har startas och Lemeo kommer att finnas som en resurs i vissa av Brandlines uppdrag som en förstärkning i gränsområdet mot verksamhetsutveckling med tyngd på värdegrundsfrågor och projektstyrning. Dessutom ligger ett utvecklingsarbete i pipen där företagen tillsammans har börjat att utveckla en ny mycket spännande tjänst som vi ser kommer att bidra till byggsektorns utveckling!