Referens – Lotta von Scheele

Under den tid som Lena var min chef vågade hon anförtro mig nya typer av uppdrag vilket gjorde att jag kunde växa och utvecklas. Utan det förtroendet hade det inte varit lika roligt att gå till jobbet!

“Lena är har en förmåga att fånga en idéburen fråga, ta det till ett strategiskt beslut och slutligen få konkreta saker att hända i det dagliga arbetet. Jag kände att de frågor och arbetssätt som Lena arbetade med var väl förankrade i den värdegrund som företaget vilar på. Lena är också väldigt bra på att visualisera omdiskuterade abstrakta begrepp. Därigenom får hon fakta på bordet som är lättare att ta till sig för alla parter. Det fick jag uppleva när vi arbetade tillsammans i ett internt jämställdhetsprojekt.”