Referens: My Valldor Blücher

Med Lenas hjälp har jag hittat mina starka sidor, lärt mig presentera dem på ett professionellt sätt och fått mig att uppskatta min egen kompetens. Men Lena har dessutom lyckats kartlägga mina personlighetsdrag och fått mig att inse vad de tillför mig som medarbetare. De egenskaper som jag alltid har sett som självklara och aldrig värdesatt har nu blivit mina främsta tillgångar i arbetslivet. Dessa har också fått mig att inse vad jag vill jobba med och vad jag vill bli bra på. I och med detta har inte Lena bara varit en inspirerande mentor utan en engagerad och målmedveten coach vilket har varit otroligt värdefullt för mig.

“Jag kom i kontakt med Lena via ett mentorskap organiserat av KTH där syftet var att komma i slutet av studierna komma i kontakt med arbetsmarknaden och hitta rätt väg för mig när jag lämnar studietiden bakom mig.”